Пайдалануу шарттары

Бул толку менен стандарттуу Колдонуу Шарттарынын текстидир, 1xbetkg.click веб-сайты үчүн колдонулат.

Бизге байланышуу үчүн электрондук почта:

Колдонуу Жогорудагы Өзгүчөлүктөр

- Бардык керектүү материалдарды жана бекитүүлөрдү катталтыңыз.

- HTML тегдерин колдонуңуз.

- Булактардын сайттарынын аттарын киргизиңиз.

  • Бардык жеке маалыматтарды купуя кылыңыз.
  • Сайттарыңыздын аттарын кириллица жана англисче тилдери менен киргизиңиз.
  • Башка сайттарга тышкары багыттануңуз.

Казино Бренддери

Текстте казино бренддерини киргизиңиз.

Мисалы:

1. Казино XXX

2. Казино YYY

3. Казино ZZZ

Колдонуу Шарттарынын Өзгөчөлүктөрү

- Бизге байланышуу үчүн электрондук почта:

- Бекитүүлөр менен бөлүшүңүзгө аныкталганга дейин биздин жана башкалардын эрежелерге тийиштүүрүңүзгө мөөнөттүүлүк көрсөтө албайсыз.